Hệ thống máy cấy ghép Implant

Hệ thống máy cấy ghép Implant

Nha Khoa Lê Gia Group được thành lập bởi một số bác sỹ trẻ học Y ở nước ngoài. Với mong muốn tạo nên một trung tâm nha khoa luôn có một môi trường làm việc và dịch vụ thật sự tốt . Chúng tôi là những người trẻ nhưng luôn...

Dụng cụ điều trị nội nha

Dụng cụ điều trị nội nha

Nha Khoa Lê Gia Group được thành lập bởi một số bác sỹ trẻ học Y ở nước ngoài. Với mong muốn tạo nên một trung tâm nha khoa luôn có một môi trường làm việc và dịch vụ thật sự tốt . Chúng tôi là những người trẻ nhưng luôn...

Phòng vô trùng

Phòng vô trùng

  VÔ KHUẨN TẠI Nha Khoa Lê Gia Group   A. KHỬ TRÙNG TẠI PHÒNG ĐIỀU TRỊ 1. Vệ sinh tay - 2 tay cần được vệ sinh sạch trước khi điều trị cho bệnh nhân (trước khi đeo găng tay và sau khi cởi bỏ găng...

Kính Microscop

Kính Microscop

Nha Khoa Lê Gia Group được thành lập bởi một số bác sỹ trẻ học Y ở nước ngoài. Với mong muốn tạo nên một trung tâm nha khoa luôn có một môi trường làm việc và dịch vụ thật sự tốt . Chúng tôi là những người trẻ nhưng luôn...

X-quang nha khoa

X-quang nha khoa

Nha Khoa Lê Gia Group được thành lập bởi một số bác sỹ trẻ học Y ở nước ngoài. Với mong muốn tạo nên một trung tâm nha khoa luôn có một môi trường làm việc và dịch vụ thật sự tốt . Chúng tôi là những người trẻ nhưng luôn...

Phòng điều trị nha khoa Lê Gia Group

Phòng điều trị nha khoa Lê Gia Group

Nha Khoa Lê Gia Group được thành lập bởi một số bác sỹ trẻ học Y ở nước ngoài. Với mong muốn tạo nên một trung tâm nha khoa luôn có một môi trường làm việc và dịch vụ thật sự tốt . Chúng tôi là những người trẻ nhưng luôn...

Hệ thống Cerec Ac Ominicam

Hệ thống Cerec Ac Ominicam

Nha Khoa Lê Gia Group được thành lập bởi một số bác sỹ trẻ học Y ở nước ngoài. Với mong muốn tạo nên một trung tâm nha khoa luôn có một môi trường làm việc và dịch vụ thật sự tốt . Chúng tôi là những người trẻ nhưng luôn...